2019-11-21 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1445 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  06:30 → 07:55
  1h 25phút
  Đặt trước
 2. ALASKA AIRLINES AS-2420 Embraer 175
  06:45 → 08:21
  1h 36phút
  Đặt trước
 3. SOUTHWEST AIRLINES WN-1669 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  10:15 → 11:45
  1h 30phút
  Đặt trước
 4. ALASKA AIRLINES AS-434 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  12:10 → 13:39
  1h 29phút
  Đặt trước
 5. SOUTHWEST AIRLINES WN-1980 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  14:15 → 15:45
  1h 30phút
  Đặt trước
 6. ALASKA AIRLINES AS-2746 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  14:25 → 16:08
  1h 43phút
  Đặt trước
 7. ALASKA AIRLINES AS-406 Boeing 737-900 Passenger
  17:10 → 18:36
  1h 26phút
  Đặt trước
 8. SOUTHWEST AIRLINES WN-1758 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  19:25 → 20:45
  1h 20phút
  Đặt trước
 9. SOUTHWEST AIRLINES WN-1748 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  21:50 → 23:10
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog