2019-07-22 Lịch bay

 1. PAKLOOK AIR K2-500 Cessna (Light Aircraft)
  08:46 → 09:12
  0h 26phút
  Đặt trước
 2. AERO FLIGHT GV-210 Cessna (Light Aircraft)
  09:10 → 09:25
  0h 15phút
  Đặt trước
 3. ERA ALASKA 7H-3110 Cessna Light Aircraft(Single Turboprop)
  09:21 → 09:52
  0h 31phút
  Đặt trước
 4. ERA ALASKA 7H-3111 Cessna (Light Aircraft)
  13:26 → 13:57
  0h 31phút
  Đặt trước
 5. AERO FLIGHT GV-211 Cessna (Light Aircraft)
  13:50 → 14:05
  0h 15phút
  Đặt trước
 6. PAKLOOK AIR K2-501 Cessna (Light Aircraft)
  16:31 → 17:07
  0h 36phút
  Đặt trước
 7. AERO FLIGHT GV-212 Cessna (Light Aircraft)
  17:50 → 14:05
  20h 15phút
  Đặt trước
 8. ERA ALASKA 7H-3120 Cessna Light Aircraft(Single Turboprop)
  18:11 → 18:42
  0h 31phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog