2019-11-20 Lịch bay

 1. AIR EUROPA UX-7308 Embraer 190
  06:45 → 07:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 2. IBERIA IB-530 Airbus A319
  07:25 → 08:40
  1h 15phút
  Đặt trước
 3. AIR EUROPA UX-7302 Embraer 190
  10:40 → 11:50
  1h 10phút
  Đặt trước
 4. IBERIA IB-532 Airbus A319
  11:40 → 12:55
  1h 15phút
  Đặt trước
 5. AIR EUROPA UX-7300 Embraer 190
  14:45 → 15:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. IBERIA IB-534 Airbus A319
  15:50 → 17:05
  1h 15phút
  Đặt trước
 7. AIR EUROPA UX-7306 Embraer 190
  18:45 → 19:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 8. IBERIA IB-538 Airbus A320
  19:45 → 21:00
  1h 15phút
  Đặt trước
 9. IBERIA IB-536 Airbus A319
  22:15 → 23:30
  1h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog