2019-11-20 Lịch bay

 1. AIR EUROPA UX-1159 Embraer 190
  06:40 → 07:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 2. IBERIA IB-3108 Airbus A320 (sharklets)
  07:25 → 07:45
  1h 20phút
  Đặt trước
 3. TAP PORTUGAL TP-1023 Embraer 195
  07:25 → 07:40
  1h 15phút
  Đặt trước
 4. TAP PORTUGAL TP-1011 Airbus A319
  10:05 → 10:20
  1h 15phút
  Đặt trước
 5. AIR EUROPA UX-1153 Embraer 190
  10:20 → 10:40
  1h 20phút
  Đặt trước
 6. IBERIA IB-3110 Airbus A320
  11:25 → 11:50
  1h 25phút
  Đặt trước
 7. TAP PORTUGAL TP-1025 Embraer 195
  12:10 → 12:30
  1h 20phút
  Đặt trước
 8. AIR EUROPA UX-1155 Embraer 190
  14:50 → 15:10
  1h 20phút
  Đặt trước
 9. IBERIA IB-3102 Airbus A320 (sharklets)
  15:45 → 16:05
  1h 20phút
  Đặt trước
 10. TAP PORTUGAL TP-1015 Embraer 190
  16:15 → 16:30
  1h 15phút
  Đặt trước
 11. EASYJET U2-7616 Airbus A319
  18:05 → 18:25
  1h 20phút
  Đặt trước
 12. AIR EUROPA UX-1157 Embraer 190
  18:40 → 19:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 13. TAP PORTUGAL TP-1021
  18:50 → 19:05
  1h 15phút
  Đặt trước
 14. IBERIA IB-3106 Airbus A321
  19:40 → 20:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 15. TAP PORTUGAL TP-1019 Airbus A319
  21:10 → 21:25
  1h 15phút
  Đặt trước
 16. IBERIA IB-3118 Airbus A320 (sharklets)
  22:50 → 23:10
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog