2020-04-12 Lịch bay

 1. SPICEJET SG-3301 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  06:05 → 07:10
  1h 05phút
  Đặt trước
 2. SPICEJET SG-1063 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  07:20 → 08:25
  1h 05phút
  Đặt trước
 3. AIRASIA INDIA I5-2392 Airbus A320
  08:25 → 09:30
  1h 05phút
  Đặt trước
 4. SPICEJET SG-3408 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  09:20 → 10:20
  1h 00phút
  Đặt trước
 5. SPICEJET SG-3073 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  10:20 → 11:35
  1h 15phút
  Đặt trước
 6. SPICEJET SG-3309 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  17:00 → 18:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 7. SPICEJET SG-3307 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
  19:50 → 20:55
  1h 05phút
  Đặt trước
 8. AIRASIA INDIA I5-347 Airbus A320
  20:40 → 21:35
  0h 55phút
  Đặt trước
 9. AIRASIA INDIA I5-2380 Airbus A320
  22:55 → 23:55
  1h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog