2019-11-14 Lịch bay

 1. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6011 Airbus A319
  05:50 → 07:25
  1h 35phút
  Đặt trước
 2. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6015 Airbus A319
  06:30 → 08:05
  1h 35phút
  Đặt trước
 3. POBEDA DP-204 Boeing 737-800 Passenger
  07:30 → 09:05
  1h 35phút
  Đặt trước
 4. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6597 Airbus A319
  07:50 → 09:25
  1h 35phút
  Đặt trước
 5. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6027 Airbus A319
  09:00 → 10:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 6. POBEDA DP-206 Boeing 737-800 Passenger
  12:00 → 13:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 7. UTAIR AVIATION UT-370 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
  13:00 → 14:20
  1h 20phút
  Đặt trước
 8. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6033 Airbus A319
  13:05 → 14:40
  1h 35phút
  Đặt trước
 9. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6019 Airbus A319
  16:10 → 17:45
  1h 35phút
  Đặt trước
 10. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6035 Airbus A319
  18:00 → 19:35
  1h 35phút
  Đặt trước
 11. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6023 Airbus A319
  19:45 → 21:20
  1h 35phút
  Đặt trước
 12. AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES SU-6021 Airbus A319
  21:25 → 23:00
  1h 35phút
  Đặt trước
 13. UTAIR AVIATION UT-384 Boeing 737-500 (winglets) Passenger
  21:30 → 23:00
  1h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog