2021-06-19 Lịch bay

 1. AMERICAN AIRLINES AA-814 Airbus A321
  06:10 → 14:32
  5h 22phút
  Đặt trước
 2. AMERICAN AIRLINES AA-1799 Airbus A321
  09:07 → 17:34
  5h 27phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-497 Airbus A321
  11:30 → 19:56
  5h 26phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-566 Airbus A321
  14:43 → 23:04
  5h 21phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-851 Airbus A321
  22:42 → 07:00
  5h 18phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog