2021-06-19 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-1222 Boeing 737-800 Passenger
  07:30 → 10:05
  5h 35phút
  Đặt trước
 2. HAWAIIAN AIRLINES HA-33 Airbus A330-200
  08:10 → 10:50
  5h 40phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-253
  08:25 → 11:07
  5h 42phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-417
  08:50 → 11:28
  5h 38phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-271
  10:30 → 13:10
  5h 40phút
  Đặt trước
 6. SOUTHWEST AIRLINES WN-1226 Boeing 737-800 Passenger
  11:30 → 14:05
  5h 35phút
  Đặt trước
 7. HAWAIIAN AIRLINES HA-55 Airbus A321
  12:10 → 14:50
  5h 40phút
  Đặt trước
 8. DELTA AIR LINES DL-736 Boeing 757 (Passenger)
  12:20 → 14:56
  5h 36phút
  Đặt trước
 9. UNITED AIRLINES UA-1219 Boeing 737-800 Passenger
  13:00 → 15:37
  5h 37phút
  Đặt trước
 10. DELTA AIR LINES DL-2345 Boeing 757 (Passenger)
  17:05 → 19:41
  5h 36phút
  Đặt trước
 11. ALASKA AIRLINES AS-813 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:10 → 19:55
  5h 45phút
  Đặt trước
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-1516
  18:00 → 20:35
  5h 35phút
  Đặt trước
 13. AMERICAN AIRLINES AA-231
  18:05 → 20:44
  5h 39phút
  Đặt trước
 14. UNITED AIRLINES UA-1141
  19:30 → 22:00
  5h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog