2021-06-19 Lịch bay

 1. HAWAIIAN AIRLINES HA-1 Airbus A330-200
  07:00 → 09:45
  5h 45phút
  Đặt trước
 2. DELTA AIR LINES DL-480 Boeing 757-300 Passenger
  08:10 → 10:55
  5h 45phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-31
  08:35 → 11:32
  5h 57phút
  Đặt trước
 4. UNITED AIRLINES UA-1158 Boeing 777-300ER Passenger
  09:00 → 11:36
  5h 36phút
  Đặt trước
 5. SUN COUNTRY AIRLINES SY-721 Boeing 737-800 Passenger
  09:40 → 12:39
  5h 59phút
  Đặt trước
 6. HAWAIIAN AIRLINES HA-3 Airbus A330-200
  10:10 → 13:15
  6h 05phút
  Đặt trước
 7. UNITED AIRLINES UA-1224 Boeing 757-300 Passenger
  10:25 → 13:00
  5h 35phút
  Đặt trước
 8. AMERICAN AIRLINES AA-283
  10:50 → 13:44
  5h 54phút
  Đặt trước
 9. UNITED AIRLINES UA-1431 Boeing 757-300 Passenger
  13:25 → 16:01
  5h 36phút
  Đặt trước
 10. AMERICAN AIRLINES AA-143
  15:20 → 18:14
  5h 54phút
  Đặt trước
 11. DELTA AIR LINES DL-443 Boeing 757-300 Passenger
  16:05 → 18:46
  5h 41phút
  Đặt trước
 12. SOUTHWEST AIRLINES WN-3851 Boeing 737-800 Passenger
  17:25 → 20:05
  5h 40phút
  Đặt trước
 13. ALASKA AIRLINES AS-817 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:40 → 20:40
  6h 00phút
  Đặt trước
 14. DELTA AIR LINES DL-732 Boeing 757 (Passenger)
  18:10 → 20:51
  5h 41phút
  Đặt trước
 15. HAWAIIAN AIRLINES HA-9 Airbus A330-200
  18:15 → 21:00
  5h 45phút
  Đặt trước
 16. AMERICAN AIRLINES AA-297
  18:35 → 21:29
  5h 54phút
  Đặt trước
 17. UNITED AIRLINES UA-601 Boeing 757-300 Passenger
  18:55 → 21:32
  5h 37phút
  Đặt trước
 18. AMERICAN AIRLINES AA-2205
  19:30 → 22:21
  5h 51phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog