2021-06-19 Lịch bay

 1. SOUTHWEST AIRLINES WN-3755 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  05:45 → 15:15
  6h 30phút
  Đặt trước
 2. AMERICAN AIRLINES AA-1499 Airbus A321
  06:00 → 13:58
  4h 58phút
  Đặt trước
 3. AMERICAN AIRLINES AA-1952 Airbus A321
  07:25 → 15:23
  4h 58phút
  Đặt trước
 4. AMERICAN AIRLINES AA-2511 Airbus A321
  09:12 → 17:10
  4h 58phút
  Đặt trước
 5. AMERICAN AIRLINES AA-453 Airbus A321
  11:00 → 18:59
  4h 59phút
  Đặt trước
 6. AMERICAN AIRLINES AA-1925 Airbus A321
  12:55 → 20:54
  4h 59phút
  Đặt trước
 7. AMERICAN AIRLINES AA-707 Airbus A321
  22:15 → 06:04
  4h 49phút
  Đặt trước
 8. AMERICAN AIRLINES AA-2559 Airbus A321
  23:57 → 07:56
  4h 59phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog