2019-11-14 Lịch bay

 1. S7 AIRLINES S7-1060 Airbus A320 (sharklets)
  05:05 → 06:45
  1h 40phút
  Đặt trước
 2. S7 AIRLINES S7-1052 Airbus A320 (sharklets)
  10:20 → 12:00
  1h 40phút
  Đặt trước
 3. S7 AIRLINES S7-1054 Airbus A319
  16:40 → 18:20
  1h 40phút
  Đặt trước
 4. S7 AIRLINES S7-1056 Airbus A319
  20:10 → 21:50
  1h 40phút
  Đặt trước
 5. S7 AIRLINES S7-1058 Airbus A319
  22:10 → 23:50
  1h 40phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog