2019-11-14 Lịch bay

 1. S7 AIRLINES S7-1080 Airbus A319
  05:25 → 06:15
  1h 50phút
  Đặt trước
 2. S7 AIRLINES S7-1074 Airbus A319
  13:05 → 13:55
  1h 50phút
  Đặt trước
 3. S7 AIRLINES S7-1076 Airbus A319
  18:35 → 19:25
  1h 50phút
  Đặt trước
 4. S7 AIRLINES S7-1078 Airbus A319
  22:50 → 23:40
  1h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog