2019-11-14 Lịch bay

 1. S7 AIRLINES S7-2080 Airbus A320 (sharklets)
  05:15 → 07:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 2. S7 AIRLINES S7-2072 Airbus A320 (sharklets)
  11:25 → 13:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 3. S7 AIRLINES S7-2082 Airbus A320 (sharklets)
  13:10 → 15:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. S7 AIRLINES S7-2074 Boeing 737-800 Passenger
  16:50 → 19:10
  2h 20phút
  Đặt trước
 5. URAL AIRLINES U6-112 Airbus A320
  18:20 → 20:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. S7 AIRLINES S7-2076 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  19:35 → 21:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. RES WINGS AIRLINES WZ-258 Airbus A320
  20:10 → 22:10
  2h 00phút
  Đặt trước
 8. S7 AIRLINES S7-2078 Airbus A319
  22:15 → 00:35
  2h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog