2020-02-29 Lịch bay

 1. OLYMPIC AIR OA-351 Airbus A320
  07:10 → 07:55
  0h 45phút
  Đặt trước
 2. OLYMPIC AIR OA-355 Airbus A320
  11:45 → 12:25
  0h 40phút
  Đặt trước
 3. SKY EXPRESS GQ-341 ATR42 /ATR72
  12:10 → 13:00
  0h 50phút
  Đặt trước
 4. OLYMPIC AIR OA-367 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  14:25 → 15:10
  0h 45phút
  Đặt trước
 5. SKY EXPRESS GQ-345 ATR42 /ATR72
  15:10 → 16:00
  0h 50phút
  Đặt trước
 6. OLYMPIC AIR OA-359 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8-400/8Q
  17:25 → 18:10
  0h 45phút
  Đặt trước
 7. SKY EXPRESS GQ-343 ATR42 /ATR72
  18:20 → 19:10
  0h 50phút
  Đặt trước
 8. SKY EXPRESS GQ-347 ATR42 /ATR72
  18:20 → 19:15
  0h 55phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog