2019-10-23 Lịch bay

 1. DELTA AIR LINES DL-2341 Boeing 737-900 Passenger
  06:00 → 08:19
  2h 19phút
  Đặt trước
 2. JETBLUE AIRWAYS B6-519 Airbus A321
  07:25 → 09:56
  2h 31phút
  Đặt trước
 3. DELTA AIR LINES DL-215 Boeing 757 (Passenger)
  08:30 → 10:56
  2h 26phút
  Đặt trước
 4. DELTA AIR LINES DL-329 Boeing 757-200 Passenger
  11:59 → 14:25
  2h 26phút
  Đặt trước
 5. DELTA AIR LINES DL-2412 Airbus A320
  13:44 → 16:10
  2h 26phút
  Đặt trước
 6. JETBLUE AIRWAYS B6-719 Airbus A320
  14:59 → 17:44
  2h 45phút
  Đặt trước
 7. DELTA AIR LINES DL-2290 Boeing 737-900 Passenger
  15:31 → 18:11
  2h 40phút
  Đặt trước
 8. DELTA AIR LINES DL-1169 Boeing 757 (Passenger)
  16:31 → 19:05
  2h 34phút
  Đặt trước
 9. DELTA AIR LINES DL-2875 Boeing 737-900 Passenger
  18:45 → 21:19
  2h 34phút
  Đặt trước
 10. DELTA AIR LINES DL-2690 Boeing 737-900 Passenger
  21:15 → 23:53
  2h 38phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog