2019-07-12 Lịch bay

 1. KOREAN AIR KE-1101 Boeing 737-900 Passenger
  07:00 → 08:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 2. AIR BUSAN BX-8803 Airbus A320
  07:30 → 08:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 3. KOREAN AIR KE-1103 Boeing 737-900 Passenger
  08:00 → 09:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 4. AIR BUSAN BX-8805 Airbus A320
  08:30 → 09:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 5. KOREAN AIR KE-1105 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  09:00 → 10:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 6. AIR BUSAN BX-8807 Airbus A320
  09:30 → 10:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 7. KOREAN AIR KE-1107 Boeing 737-900 (winglets) Passenger
  10:00 → 11:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 8. AIR BUSAN BX-8809 Airbus A320
  10:30 → 11:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 9. KOREAN AIR KE-1109 Boeing 737-900 Passenger
  11:00 → 12:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 10. AIR BUSAN BX-8811 Airbus A320
  11:30 → 12:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 11. KOREAN AIR KE-1111 Boeing 737-900 Passenger
  12:00 → 13:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 12. AIR BUSAN BX-8813 Airbus A320
  12:30 → 13:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 13. KOREAN AIR KE-1113 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:00 → 14:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 14. KOREAN AIR KE-1115 Boeing 737-900 (winglets) Passenger
  14:00 → 15:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 15. AIR BUSAN BX-8817 Airbus A320
  14:30 → 15:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 16. KOREAN AIR KE-1117 Boeing 737-900 Passenger
  15:00 → 16:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 17. AIR BUSAN BX-8819 Airbus A320
  15:30 → 16:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 18. KOREAN AIR KE-1119
  16:00 → 17:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 19. AIR BUSAN BX-8821 Airbus A320
  16:30 → 17:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 20. KOREAN AIR KE-1121
  17:00 → 18:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 21. AIR BUSAN BX-8823 Airbus A320
  17:30 → 18:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 22. KOREAN AIR KE-1123
  18:00 → 19:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 23. AIR BUSAN BX-8825 Airbus A320
  18:30 → 19:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 24. KOREAN AIR KE-1125
  19:00 → 20:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 25. AIR BUSAN BX-8827 Airbus A320
  19:30 → 20:25
  0h 55phút
  Đặt trước
 26. JEJU AIRLINES 7C-208 Boeing 737 Passenger
  19:50 → 20:30
  0h 40phút
  Đặt trước
 27. KOREAN AIR KE-1127
  20:00 → 21:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 28. AIR BUSAN BX-8829 Airbus A320
  20:30 → 21:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 29. AIR BUSAN BX-8831 Airbus A321
  21:30 → 22:35
  1h 05phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog