2019-07-12 Lịch bay

 1. ALL NIPPON AIRWAYS NH-862 Boeing 787-8
  07:45 → 09:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 2. JAPAN AIRLINES JL-090 Boeing 787-8
  08:00 → 10:10
  2h 10phút
  Đặt trước
 3. ASIANA AIRLINES OZ-1085 Airbus A330-300
  08:40 → 10:45
  2h 05phút
  Đặt trước
 4. KOREAN AIR KE-707 Boeing 777-300 Passenger
  09:05 → 11:10
  2h 05phút
  Đặt trước
 5. JAPAN AIRLINES JL-092 Boeing 777-200/200ER Passenger
  12:00 → 14:10
  2h 10phút
  Đặt trước
 6. ALL NIPPON AIRWAYS NH-864 Boeing 787-8
  12:45 → 15:00
  2h 15phút
  Đặt trước
 7. ASIANA AIRLINES OZ-1045 Airbus A330-300
  15:30 → 17:35
  2h 05phút
  Đặt trước
 8. KOREAN AIR KE-709 Boeing 777-300 Passenger
  16:15 → 18:30
  2h 15phút
  Đặt trước
 9. KOREAN AIR KE-711 Boeing 777-200/200ER Passenger
  18:40 → 21:00
  2h 20phút
  Đặt trước
 10. JAPAN AIRLINES JL-094 Boeing 777-200/200ER Passenger
  19:20 → 21:30
  2h 10phút
  Đặt trước
 11. ASIANA AIRLINES OZ-1065 Airbus A330-300
  19:50 → 22:00
  2h 10phút
  Đặt trước
 12. ALL NIPPON AIRWAYS NH-868 Boeing 787-8
  20:00 → 22:15
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog