2019-10-23 Lịch bay

 1. VOLARIS Y4-912 Airbus A320
  06:12 → 07:39
  3h 27phút
  Đặt trước
 2. VIVAAEROBUS VB-510 Airbus A320
  06:30 → 08:00
  3h 30phút
  Đặt trước
 3. INTERJET 4O-982 Airbus A320
  07:30 → 09:05
  3h 35phút
  Đặt trước
 4. AEROMEXICO AM-782 Boeing 737-800 Passenger
  09:30 → 11:10
  3h 40phút
  Đặt trước
 5. VOLARIS Y4-918 Airbus A320
  11:07 → 12:34
  3h 27phút
  Đặt trước
 6. VOLARIS Y4-916 Airbus A320
  13:07 → 14:34
  3h 27phút
  Đặt trước
 7. VIVAAEROBUS VB-514 Airbus A320
  15:55 → 17:25
  3h 30phút
  Đặt trước
 8. INTERJET 4O-980 Airbus A320
  17:45 → 19:20
  3h 35phút
  Đặt trước
 9. ALASKA AIRLINES AS-219 Boeing 737-900 (winglets) Passenger
  19:05 → 20:30
  3h 25phút
  Đặt trước
 10. VOLARIS Y4-914 Airbus A320
  22:09 → 23:45
  3h 36phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog