2019-11-20 Lịch bay

 1. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-002 Airbus A321
  06:30 → 07:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 2. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-004 Airbus A321
  07:00 → 08:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 3. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-006 Airbus A321
  08:00 → 09:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 4. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-008 Airbus A321
  09:00 → 10:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 5. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-010 Airbus A321
  10:00 → 11:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 6. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-012 Airbus A321
  11:00 → 12:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 7. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-016 Airbus A321
  13:00 → 14:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 8. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-018 Airbus A321
  14:00 → 15:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 9. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-020 Airbus A321
  15:00 → 16:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 10. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-022 Airbus A321
  16:00 → 17:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 11. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-024 Airbus A321
  17:00 → 18:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 12. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-028 Airbus A321
  18:00 → 19:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 13. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-030 Airbus A321
  19:00 → 20:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 14. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-032 Airbus A321
  20:00 → 21:05
  1h 05phút
  Đặt trước
 15. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-036
  20:30 → 21:35
  1h 05phút
  Đặt trước
 16. LUFTHANSA GERMAN AIRLINES LH-034 Airbus A321
  21:30 → 22:35
  1h 05phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog