2019-11-09 Lịch bay

 1. OKAY AIRWAYS BK-2869 Boeing 737-800 Passenger
  07:00 → 12:00
  5h 00phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3125 Airbus A321
  08:25 → 13:40
  5h 15phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6649 Airbus A321
  11:30 → 15:05
  3h 35phút
  Đặt trước
 4. XIAMEN AIR MF-8039 Boeing 737-800 Passenger
  11:35 → 16:55
  5h 20phút
  Đặt trước
 5. HAINAN AIRLINES HU-7725 Boeing 737-800 Passenger
  12:35 → 18:10
  5h 35phút
  Đặt trước
 6. BEIJING CAPITAL AIRLINES JD-5121 Airbus A321
  13:20 → 17:15
  3h 55phút
  Đặt trước
 7. XIAMEN AIR MF-8023 Boeing 737-800 Passenger
  18:20 → 23:55
  5h 35phút
  Đặt trước
 8. SICHUAN AIRLINES 3U-8685 Airbus A321
  19:20 → 22:55
  3h 35phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6272 Airbus A321
  19:20 → 22:55
  3h 35phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog