2019-10-24 Lịch bay

 1. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-400 Airbus A320 (sharklets)
  06:15 → 07:30
  1h 15phút
  Đặt trước
 2. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL D8-3194 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  07:00 → 08:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 3. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-402 Airbus A321
  07:20 → 08:35
  1h 15phút
  Đặt trước
 4. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1416 Airbus A320 (sharklets)
  08:00 → 09:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 5. NORWEGIAN AIR SHUTTLE DY-4152 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  08:45 → 09:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1418 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  09:00 → 10:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL D8-3196 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  10:20 → 11:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 8. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-404 Airbus A321
  11:00 → 12:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 9. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1420 Airbus A320 (sharklets)
  11:45 → 12:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 10. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1422 Boeing 737-700 (winglets) Passenger
  13:10 → 14:20
  1h 10phút
  Đặt trước
 11. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL D8-3208 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  13:50 → 15:00
  1h 10phút
  Đặt trước
 12. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-406 Airbus A320
  14:30 → 15:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 13. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1424 Airbus A321
  15:20 → 16:30
  1h 10phút
  Đặt trước
 14. NORWEGIAN AIR SHUTTLE DY-4162 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  15:55 → 17:05
  1h 10phút
  Đặt trước
 15. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-408 Airbus A321
  16:15 → 17:30
  1h 15phút
  Đặt trước
 16. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1408 Airbus A320 (sharklets)
  17:05 → 18:20
  1h 15phút
  Đặt trước
 17. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL D8-3212 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  17:10 → 18:20
  1h 10phút
  Đặt trước
 18. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-410 Airbus A321
  18:10 → 19:25
  1h 15phút
  Đặt trước
 19. NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL D8-231 Boeing 737-300 Passenger
  19:00 → 20:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 20. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1430 Airbus A321
  19:00 → 20:15
  1h 15phút
  Đặt trước
 21. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1410 Airbus A320 (sharklets)
  20:50 → 22:05
  1h 15phút
  Đặt trước
 22. SAS SCANDINAVIAN AIRLINES SK-1428 Airbus A320 (sharklets)
  22:55 → 00:10
  1h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog