2021-01-27 Lịch bay

 1. GARUDA INDONESIA GA-204 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 08:45
  1h 20phút
  Đặt trước
 2. LION AIR JT-544 Boeing 737-900 Passenger
  08:30 → 09:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 3. CITILINK QG-776 Airbus A320
  09:50 → 11:10
  1h 20phút
  Đặt trước
 4. BATIK AIR ID-6378 Boeing 737-800 Passenger
  10:00 → 11:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 5. GARUDA INDONESIA GA-208 Boeing 737-800 Passenger
  12:05 → 13:20
  1h 15phút
  Đặt trước
 6. LION AIR JT-554 Boeing 737-900 Passenger
  12:30 → 13:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 7. CITILINK QG-774 Airbus A320
  12:45 → 13:55
  1h 10phút
  Đặt trước
 8. SRIWIJAYA AIR SJ-244 Boeing 737-800 Passenger
  12:55 → 14:05
  1h 10phút
  Đặt trước
 9. INDONESIA AIRASIA QZ-7550 Airbus A320
  14:35 → 16:10
  1h 35phút
  Đặt trước
 10. GARUDA INDONESIA GA-212 Boeing 737-800 Passenger
  14:40 → 16:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 11. BATIK AIR ID-6374 Airbus A320 (sharklets)
  16:00 → 17:10
  1h 10phút
  Đặt trước
 12. GARUDA INDONESIA GA-214 Boeing 737-800 Passenger
  16:10 → 17:35
  1h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog