2021-01-27 Lịch bay

 1. LION AIR JT-210 Boeing 737-900 Passenger
  04:30 → 06:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 2. CITILINK QG-882 Airbus A320
  05:00 → 07:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-308 Boeing 737-900 Passenger
  05:30 → 07:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. LION AIR JT-204 Boeing 737-900 Passenger
  06:00 → 08:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 5. INDONESIA AIRASIA QZ-190 Airbus A320
  06:40 → 08:50
  2h 10phút
  Đặt trước
 6. BATIK AIR ID-6882 Airbus A320 (sharklets)
  07:00 → 09:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. LION AIR JT-300 Boeing 737-900 Passenger
  07:30 → 09:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 8. GARUDA INDONESIA GA-182 Boeing 737-800 Passenger
  07:50 → 10:15
  2h 25phút
  Đặt trước
 9. BATIK AIR ID-6886 Airbus A320 (sharklets)
  09:00 → 11:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 10. LION AIR JT-398 Boeing 737-900 Passenger
  10:30 → 12:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 11. GARUDA INDONESIA GA-186
  10:35 → 13:05
  2h 30phút
  Đặt trước
 12. BATIK AIR ID-6888 Boeing 737-900 Passenger
  11:00 → 13:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 13. LION AIR JT-306 Boeing 737-900 Passenger
  11:30 → 13:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 14. CITILINK QG-910 Airbus A330
  12:00 → 14:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 15. GARUDA INDONESIA GA-118 Boeing 737-800 Passenger
  12:40 → 15:05
  2h 25phút
  Đặt trước
 16. CITILINK QG-916 Airbus A320
  13:25 → 15:55
  2h 30phút
  Đặt trước
 17. LION AIR JT-200 Boeing 737-900 Passenger
  13:30 → 15:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 18. BATIK AIR ID-6884 Boeing 737-900 Passenger
  14:00 → 16:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 19. INDONESIA AIRASIA QZ-192 Airbus A320
  14:30 → 16:40
  2h 10phút
  Đặt trước
 20. LION AIR JT-208 Boeing 737-900 Passenger
  14:30 → 16:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 21. BATIK AIR ID-6890 Boeing 737-800 Passenger
  15:00 → 17:20
  2h 20phút
  Đặt trước
 22. GARUDA INDONESIA GA-190 Boeing 737-800 Passenger
  15:05 → 17:30
  2h 25phút
  Đặt trước
 23. INDONESIA AIRASIA QZ-196 Airbus A320
  15:50 → 18:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 24. CITILINK QG-946 Airbus A320
  16:05 → 18:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 25. SRIWIJAYA AIR SJ-010 Boeing 737-800 Passenger
  16:15 → 18:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 26. LION AIR JT-206 Boeing 737-900 Passenger
  16:30 → 18:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 27. CITILINK QG-918 Airbus A320
  17:05 → 19:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 28. LION AIR JT-396 Boeing 737-900 Passenger
  17:25 → 19:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 29. INDONESIA AIRASIA QZ-194 Airbus A320
  17:30 → 19:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 30. CITILINK QG-914 Airbus A320
  18:30 → 20:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 31. SRIWIJAYA AIR SJ-014 Boeing 737-800 Passenger
  19:15 → 21:30
  2h 15phút
  Đặt trước
 32. SRIWIJAYA AIR SJ-016 Boeing 737-800 Passenger
  19:15 → 21:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 33. LION AIR JT-212 Boeing 737-900 Passenger
  19:30 → 21:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 34. GARUDA INDONESIA GA-196 Boeing 737-800 Passenger
  20:00 → 22:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 35. CITILINK QG-920 Airbus A320
  20:30 → 22:45
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog