2021-01-27 Lịch bay

 1. GARUDA INDONESIA GA-604 Boeing 737-800 Passenger
  05:05 → 10:30
  4h 25phút
  Đặt trước
 2. GARUDA INDONESIA GA-696 Boeing 737-800 Passenger
  10:55 → 14:40
  2h 45phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-994 Boeing 737-800 Passenger
  11:00 → 16:45
  4h 45phút
  Đặt trước
 4. CITILINK QG-332 Airbus A320
  14:10 → 19:00
  3h 50phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog