2021-01-27 Lịch bay

 1. CITILINK QG-992 Airbus A320
  06:00 → 07:20
  1h 20phút
  Đặt trước
 2. GARUDA INDONESIA GA-296 Boeing 737-800 Passenger
  06:50 → 08:10
  1h 20phút
  Đặt trước
 3. LION AIR JT-634 Boeing 737-800 Passenger
  07:00 → 08:15
  1h 15phút
  Đặt trước
 4. SRIWIJAYA AIR SJ-090 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 08:45
  1h 20phút
  Đặt trước
 5. LION AIR JT-638 Boeing 737-900 Passenger
  12:30 → 13:40
  1h 10phút
  Đặt trước
 6. CITILINK QG-990 Airbus A320
  12:30 → 13:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 7. GARUDA INDONESIA GA-298 Boeing 737-800 Passenger
  13:30 → 14:45
  1h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog