2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3723 Airbus A320
  07:15 → 08:40
  1h 25phút
  Đặt trước
 2. XIAMEN AIR MF-8306 Boeing 737 Passenger
  09:40 → 11:00
  1h 20phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3741 Airbus A320
  12:15 → 13:40
  1h 25phút
  Đặt trước
 4. SHANDONG AIRLINES SC-4980 Boeing 737-800 Passenger
  14:10 → 15:35
  1h 25phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3879 Boeing 737-800 Passenger
  14:55 → 16:20
  1h 25phút
  Đặt trước
 6. XIAMEN AIR MF-8374 Boeing 737-800 Passenger
  15:20 → 16:40
  1h 20phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3805
  19:55 → 21:25
  1h 30phút
  Đặt trước
 8. XIAMEN AIR MF-8302 Boeing 737-800 Passenger
  20:45 → 22:15
  1h 30phút
  Đặt trước
 9. SHANDONG AIRLINES SC-4630 Boeing 737-800 Passenger
  21:25 → 23:00
  1h 35phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog