2020-08-11 Lịch bay

 1. 9 AIR AQ-1105 Boeing 737-800 Passenger
  06:15 → 08:40
  2h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2324 Boeing 737 Passenger
  06:35 → 09:05
  2h 30phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3201 Boeing 737-800 Passenger
  07:15 → 09:55
  2h 40phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3203 Boeing 777-300ER Passenger
  08:10 → 10:40
  2h 30phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3291
  08:55 → 11:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-9221 Boeing 737-800 Passenger
  09:25 → 12:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 7. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2259 Airbus A321
  11:25 → 13:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3231 Boeing 737-800 Passenger
  12:15 → 14:50
  2h 35phút
  Đặt trước
 9. HAINAN AIRLINES HU-7838 Boeing 737-800 Passenger
  12:25 → 15:15
  2h 50phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3211
  13:15 → 15:45
  2h 30phút
  Đặt trước
 11. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2302 Airbus A321
  13:25 → 16:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 12. SHENZHEN AIRLINES ZH-9223 Airbus A320
  13:40 → 16:30
  2h 50phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3219 Boeing 737-800 Passenger
  14:35 → 17:10
  2h 35phút
  Đặt trước
 14. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8945 Airbus A320
  15:35 → 18:10
  2h 35phút
  Đặt trước
 15. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3217 Boeing 737-800 Passenger
  19:20 → 22:00
  2h 40phút
  Đặt trước
 16. HAINAN AIRLINES HU-7858 Boeing 737-800 Passenger
  20:25 → 23:10
  2h 45phút
  Đặt trước
 17. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3207 Boeing 737-800 Passenger
  20:25 → 23:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 18. SHENZHEN AIRLINES ZH-9225 Airbus A320
  21:15 → 23:45
  2h 30phút
  Đặt trước
 19. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3215 Boeing 737-800 Passenger
  21:20 → 23:55
  2h 35phút
  Đặt trước
 20. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2304 Airbus A320
  23:30 → 01:55
  2h 25phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

cntlog