2020-08-11 Lịch bay

 1. LOONG AIR GJ-8061 Airbus A320
  06:40 → 12:10
  5h 30phút
  Đặt trước
 2. HAINAN AIRLINES HU-7031 Boeing 737-800 Passenger
  06:55 → 12:00
  5h 05phút
  Đặt trước
 3. SHENZHEN AIRLINES ZH-9651 Airbus A320
  07:15 → 12:55
  5h 40phút
  Đặt trước
 4. 9 AIR AQ-1031 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 12:50
  5h 25phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6330 Airbus A320
  08:00 → 11:40
  3h 40phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6332 Airbus A320
  10:00 → 13:30
  3h 30phút
  Đặt trước
 7. SHENZHEN AIRLINES ZH-9653 Airbus A320
  11:55 → 17:30
  5h 35phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6340 Airbus A321
  13:30 → 17:15
  3h 45phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6368 Airbus A320
  15:15 → 19:00
  3h 45phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6348 Airbus A321
  16:55 → 20:25
  3h 30phút
  Đặt trước
 11. SHENZHEN AIRLINES ZH-9655 Airbus A320
  18:00 → 23:15
  5h 15phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3601 Airbus A320
  18:40 → 22:25
  3h 45phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6302 Airbus A321
  20:45 → 00:30
  3h 45phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog