2020-08-11 Lịch bay

 1. SHENZHEN AIRLINES ZH-9855 Boeing 737-800 Passenger
  06:20 → 08:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 2. 9 AIR AQ-1033 Boeing 737-800 Passenger
  06:30 → 08:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 3. HAINAN AIRLINES HU-7213 Boeing 737-800 Passenger
  07:55 → 10:20
  2h 25phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3513 Airbus A330
  08:00 → 10:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2818 Airbus A320
  08:45 → 11:00
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. SHENZHEN AIRLINES ZH-9857 Boeing 737-800 Passenger
  08:50 → 11:10
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3843 Airbus A321
  08:50 → 11:15
  2h 25phút
  Đặt trước
 8. HAINAN AIRLINES HU-7313 Airbus A330
  09:05 → 11:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 9. SHENZHEN AIRLINES ZH-9859 Airbus A320
  09:50 → 12:25
  2h 35phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3599
  10:10 → 12:25
  2h 15phút
  Đặt trước
 11. SHENZHEN AIRLINES ZH-9861 Airbus A320
  11:45 → 13:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 12. SHENZHEN AIRLINES ZH-9863 Boeing 737-800 Passenger
  12:35 → 15:00
  2h 25phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3821
  12:55 → 15:10
  2h 15phút
  Đặt trước
 14. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3371 Airbus A320
  13:55 → 16:15
  2h 20phút
  Đặt trước
 15. SHENZHEN AIRLINES ZH-9865 Airbus A320
  14:30 → 16:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 16. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3699 Airbus A330
  15:10 → 17:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 17. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3507
  16:15 → 18:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 18. CHINA EASTERN AIRLINES MU-2808 Airbus A320
  16:20 → 18:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 19. SHENZHEN AIRLINES ZH-9867 Boeing 737-800 Passenger
  17:05 → 19:20
  2h 15phút
  Đặt trước
 20. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3697
  17:30 → 19:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 21. SHENZHEN AIRLINES ZH-9869 Boeing 737-800 Passenger
  18:25 → 21:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 22. HAINAN AIRLINES HU-7113 Boeing 737-800 Passenger
  19:20 → 21:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 23. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3871 Airbus A320
  21:05 → 23:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 24. SHENZHEN AIRLINES ZH-9871 Boeing 737-800 Passenger
  21:25 → 23:40
  2h 15phút
  Đặt trước
 25. CHINA EASTERN AIRLINES MU-9768 Airbus A321
  23:00 → 01:20
  2h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog