2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3777 Airbus A320
  07:15 → 09:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 2. HAINAN AIRLINES HU-7769 Boeing 737-800 Passenger
  07:20 → 09:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 3. 9 AIR AQ-1035 Boeing 737-800 Passenger
  07:25 → 09:30
  2h 05phút
  Đặt trước
 4. CHINA EASTERN AIRLINES MU-7589 Boeing 737 Passenger
  07:45 → 09:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 5. LOONG AIR GJ-8777 Airbus A320
  08:05 → 10:15
  2h 10phút
  Đặt trước
 6. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5240 Airbus A320
  08:35 → 10:40
  2h 05phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3517
  11:45 → 13:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 8. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5238 Airbus A320
  15:50 → 18:05
  2h 15phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3775
  16:10 → 18:20
  2h 10phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3779
  18:45 → 20:55
  2h 10phút
  Đặt trước
 11. HAINAN AIRLINES HU-7759 Boeing 737-800 Passenger
  19:40 → 21:45
  2h 05phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3293 Boeing 737-800 Passenger
  22:10 → 00:10
  2h 00phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog