2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5746 Airbus A330-200
  06:30 → 08:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3145 Airbus A320
  07:00 → 09:30
  2h 30phút
  Đặt trước
 3. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5744 Boeing 737-300 (Mixed Configuration)
  07:35 → 09:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3409 Airbus A330
  08:15 → 10:35
  2h 20phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3415
  11:20 → 13:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 6. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5732 Boeing 737-300 (Mixed Configuration)
  11:30 → 13:50
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3407 Airbus A320
  13:55 → 16:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 8. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5736 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  14:20 → 17:00
  2h 40phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3449 Airbus A330
  15:05 → 17:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 10. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5738 Boeing 737 Passenger
  16:20 → 18:50
  2h 30phút
  Đặt trước
 11. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3499 Boeing 787-9
  17:10 → 19:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3489
  18:20 → 21:00
  2h 40phút
  Đặt trước
 13. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5740 Boeing 737-800 Passenger
  18:55 → 21:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 14. SICHUAN AIRLINES 3U-8206 Airbus A320
  20:55 → 23:25
  2h 30phút
  Đặt trước
 15. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3419
  21:25 → 23:55
  2h 30phút
  Đặt trước
 16. KUNMING AIRLINES KY-8280 Boeing 737-700 Passenger
  22:20 → 00:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 17. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5742 Boeing 737-300 (Mixed Configuration)
  22:20 → 00:40
  2h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog