2020-08-11 Lịch bay

 1. HAINAN AIRLINES HU-7006 Boeing 737-800 Passenger
  06:45 → 08:10
  1h 25phút
  Đặt trước
 2. 9 AIR AQ-1025 Boeing 737-800 Passenger
  07:35 → 08:50
  1h 15phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6772
  09:00 → 10:25
  1h 25phút
  Đặt trước
 4. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-5451 Airbus A320
  09:30 → 10:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6776 Airbus A321
  10:25 → 11:45
  1h 20phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6790 Airbus A320
  12:10 → 13:25
  1h 15phút
  Đặt trước
 7. HAINAN AIRLINES HU-7008 Airbus A330-300
  12:55 → 14:15
  1h 20phút
  Đặt trước
 8. 9 AIR AQ-1419 Boeing 737-800 Passenger
  15:15 → 16:30
  1h 15phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6784 Airbus A321
  16:10 → 17:30
  1h 20phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6786 Airbus A321
  18:20 → 19:35
  1h 15phút
  Đặt trước
 11. 9 AIR AQ-1265 Boeing 737-800 Passenger
  18:30 → 19:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6792 Airbus A320
  20:05 → 21:30
  1h 25phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6788 Boeing 737-700 Passenger
  20:35 → 21:55
  1h 20phút
  Đặt trước
 14. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6774 Airbus A320
  21:10 → 22:30
  1h 20phút
  Đặt trước
 15. HAINAN AIRLINES HU-7004 Boeing 737-800 Passenger
  22:30 → 23:50
  1h 20phút
  Đặt trước
 16. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6778 Airbus A321
  23:30 → 01:00
  1h 30phút
  Đặt trước
 17. HAINAN AIRLINES HU-7002 Boeing 737-800 Passenger
  23:50 → 01:10
  1h 20phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog