2020-08-11 Lịch bay

 1. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3403
  06:25 → 08:55
  2h 30phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8647 Airbus A319
  06:30 → 08:55
  2h 25phút
  Đặt trước
 3. SHENZHEN AIRLINES ZH-9441 Airbus A320
  07:25 → 09:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. BEIJING CAPITAL AIRLINES JD-5161 Airbus A321
  07:25 → 09:40
  2h 15phút
  Đặt trước
 5. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3401 Airbus Industrie A350-900
  08:20 → 10:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3437 Airbus Industrie A350-900
  09:20 → 11:35
  2h 15phút
  Đặt trước
 7. SICHUAN AIRLINES 3U-8742 Airbus A321
  09:40 → 12:15
  2h 35phút
  Đặt trước
 8. AIR CHINA CA-4310 Airbus A330
  10:00 → 12:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 9. SICHUAN AIRLINES 3U-8732 Airbus A330-200
  10:40 → 13:20
  2h 40phút
  Đặt trước
 10. CHENGDU AIRLINES EU-2236 Airbus A319
  10:45 → 13:05
  2h 20phút
  Đặt trước
 11. AIR CHINA CA-4306 Airbus A330
  11:40 → 14:20
  2h 40phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3443 Airbus Industrie A350-900
  12:20 → 14:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 13. SHENZHEN AIRLINES ZH-9443 Airbus A320
  13:20 → 15:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 14. CHINA EASTERN AIRLINES MU-5322 Airbus A330-200
  13:20 → 15:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 15. AIR CHINA CA-4308 Airbus A330-300
  13:35 → 16:15
  2h 40phút
  Đặt trước
 16. SICHUAN AIRLINES 3U-8738 Airbus Industrie A350-900
  14:25 → 16:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 17. HAINAN AIRLINES HU-7351 Airbus A330-300
  15:10 → 17:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 18. AIR CHINA CA-4318 Airbus A321
  15:55 → 18:25
  2h 30phút
  Đặt trước
 19. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3417 Airbus Industrie A350-900
  15:55 → 18:20
  2h 25phút
  Đặt trước
 20. HAINAN AIRLINES HU-7629 Airbus A330
  16:50 → 19:20
  2h 30phút
  Đặt trước
 21. SICHUAN AIRLINES 3U-8736 Airbus A321
  17:25 → 20:00
  2h 35phút
  Đặt trước
 22. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3483
  17:45 → 20:20
  2h 35phút
  Đặt trước
 23. AIR CHINA CA-4302 Airbus A321
  17:45 → 20:20
  2h 35phút
  Đặt trước
 24. AIR CHINA CA-4334 Airbus A321
  18:55 → 21:30
  2h 35phút
  Đặt trước
 25. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3427
  19:00 → 21:15
  2h 15phút
  Đặt trước
 26. AIR CHINA CA-4304 Airbus A321
  20:55 → 23:35
  2h 40phút
  Đặt trước
 27. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3377 Airbus A330
  21:15 → 23:40
  2h 25phút
  Đặt trước
 28. SHENZHEN AIRLINES ZH-9445 Airbus A320
  21:35 → 23:55
  2h 20phút
  Đặt trước
 29. SICHUAN AIRLINES 3U-8740 Airbus A321
  21:55 → 00:20
  2h 25phút
  Đặt trước
 30. CHINA EASTERN AIRLINES MU-7808 Boeing 737 Passenger
  23:10 → 01:25
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog