2020-08-11 Lịch bay

  1. CHINA EZPRESS G5-6123 Airbus A320
    13:55 → 20:15
    6h 20phút
    Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog