2020-08-11 Lịch bay

 1. 9 AIR AQ-1029 Boeing 737-800 Passenger
  06:10 → 08:35
  2h 25phút
  Đặt trước
 2. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-8533 Boeing 737-800 Passenger
  07:05 → 09:25
  2h 20phút
  Đặt trước
 3. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6593 Boeing 737-800 Passenger
  09:15 → 11:40
  2h 25phút
  Đặt trước
 4. CHINA WEST AIR PN-6382 Airbus A320
  09:35 → 12:15
  2h 40phút
  Đặt trước
 5. HAINAN AIRLINES HU-7739 Airbus A330-300
  10:20 → 12:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 6. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3971 Boeing 737-800 Passenger
  11:25 → 13:50
  2h 25phút
  Đặt trước
 7. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3960 Boeing 787-9
  12:35 → 14:50
  2h 15phút
  Đặt trước
 8. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3394 Boeing 737-800 Passenger
  14:20 → 16:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 9. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-6626 Boeing 737-800 Passenger
  15:20 → 17:45
  2h 25phút
  Đặt trước
 10. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3195 Boeing 737-800 Passenger
  16:40 → 19:05
  2h 25phút
  Đặt trước
 11. HAINAN AIRLINES HU-7719 Boeing 737-800 Passenger
  17:30 → 20:00
  2h 30phút
  Đặt trước
 12. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3396 Boeing 737-800 Passenger
  18:30 → 20:45
  2h 15phút
  Đặt trước
 13. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3390 Boeing 737-800 Passenger
  19:35 → 22:00
  2h 25phút
  Đặt trước
 14. CHINA SOUTHERN AIRLINES CZ-3392 Boeing 737-800 Passenger
  21:35 → 23:50
  2h 15phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

thông tin Transit

trạm gần

khách sạn gần

cntlog