2019-11-14 Lịch bay

 1. RES WINGS AIRLINES WZ-126 Airbus A320
  12:20 → 14:40
  2h 20phút
  Đặt trước
 2. S7 AIRLINES S7-2044 Airbus A321
  13:05 → 15:35
  2h 30phút
  Đặt trước
 3. URAL AIRLINES U6-278 Airbus A320
  13:10 → 15:30
  2h 20phút
  Đặt trước
 4. NORDSTAR AIRLINES Y7-1032 Boeing 737-800 Passenger
  16:35 → 19:10
  2h 35phút
  Đặt trước
 5. S7 AIRLINES S7-2046
  17:15 → 19:45
  2h 30phút
  Đặt trước
 6. URAL AIRLINES U6-280 Airbus A320
  17:25 → 19:45
  2h 20phút
  Đặt trước
 7. S7 AIRLINES S7-2048 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
  20:40 → 23:10
  2h 30phút
  Đặt trước

Sân bay Danh sách

khách sạn gần

Không thể xác định vị trí một điểm.
cntlog