2020/07/06  19:20  khởi hành
1
19:20 - 19:35
15phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
19:20 - 19:36
16phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  19:20 - 19:35
  15phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:20 Herttoniemi
  M1
  Hướng đến Matinkylä Matinkyla
  (8phút
  19:28 19:28 Hakaniemi(Metro) Hakaniem(Metro)
  Đi bộ( 4phút
  19:32 19:32 Hakaniemi(Raitiovaunu) Hakaniemi(Tram) 19:35 Kaisaniemenpuisto
 2. 2
  19:20 - 19:36
  16phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  19:20 Herttoniemi
  M1
  Hướng đến Matinkylä Matinkyla
  (8phút
  19:28 19:28 Hakaniemi(Metro) Hakaniem(Metro)
  Đi bộ( 4phút
  19:32 19:33 Hakaniemi(Raitiovaunu) Hakaniemi(Tram) 19:36 Kaisaniemenpuisto
cntlog