2019/12/09  01:34  khởi hành
1
05:00 - 05:42
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:00 - 05:42
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:00 - 05:42
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:00 Aeroport T1 Airport T1
  L9S
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (18phút
  05:18 05:25 Torrassa
  L1
  Hướng đến Fondo 
  (9phút
  05:34 05:38 Catalunya
  L6
  Hướng đến Terrassa Nacions Unides 
  (4phút
  05:42 Gràcia Gracia
 2. 2
  05:00 - 05:42
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:00 Aeroport T1 Airport T1
  L9S
  Hướng đến Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  (20phút
  05:20 05:24 Zona Universitària(TMB) Zona Universitaria(TMB)
  L3
  Hướng đến Trinitat Nova 
  (12phút
  05:36 05:38 Catalunya
  L6
  Hướng đến Terrassa Nacions Unides 
  (4phút
  05:42 Gràcia Gracia
cntlog