2020/02/27  12:01  khởi hành
1
12:05 - 12:51
46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
12:05 - 12:51
46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
12:05 - 12:51
46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  12:05 - 12:51
  46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:05 Aeropuerto T4 Airport T4
  [Metro de Madrid]Línea8 [MetroMadrid]Line8
  Hướng đến Nuevos Ministerios 
  (17phút
  12:22 12:27 Colombia
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (6phút
  12:33 12:39 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Hospital del Henares 
  (12phút
  12:51 San Blas
 2. 2
  12:05 - 12:51
  46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:05 Aeropuerto T4 Airport T4
  [Metro de Madrid]Línea8 [MetroMadrid]Line8
  Hướng đến Nuevos Ministerios 
  (12phút
  12:17 12:20 Mar de Cristal
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Argüelles Arguelles
  (14phút
  12:34 12:39 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Hospital del Henares 
  (12phút
  12:51 San Blas
 3. 3
  12:05 - 12:51
  46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  12:05 Aeropuerto T4 Airport T4
  [Metro de Madrid]Línea8 [MetroMadrid]Line8
  Hướng đến Nuevos Ministerios 
  (20phút
  12:25 12:29 Nuevos Ministerios
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  Hướng đến Puerta del Sur 
  (2phút
  12:31 12:37 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Hospital del Henares 
  (14phút
  12:51 San Blas
cntlog