2020/07/14  00:46  khởi hành
1
00:50 - 01:45
55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  00:50 - 01:45
  55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:50 Estadio Metropolitano
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (17phút
  01:07 01:13 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  Hướng đến Hospital Infanta Sofía Hospital Infanta Sofia
  (16phút
  01:29 01:35 Tres Olivos
  [Metro de Madrid]Línea10(Metro Norte) [MetroMadrid]Line10(MetroNorte)
  Hướng đến Hospital Infanta Sofía Hospital Infanta Sofia
  (10phút
  01:45 La Granja
cntlog