2020/02/17  04:32  khởi hành
1
06:07 - 06:56
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:13 - 07:02
49phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:07 - 07:02
55phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:07 - 06:56
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:07 El Capricho
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (28phút
  06:35 06:38 Callao
  [Metro de Madrid]Línea3 [MetroMadrid]Line3
  Hướng đến Villaverde Alto 
  (1phút
  06:39 06:42 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (14phút
  06:56 Nueva Numancia
 2. 2
  06:13 - 07:02
  49phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:13 El Capricho
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (18phút
  06:31 06:40 Diego de León Diego de Leon 06:50 06:58 Pacífico Pacifico
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (4phút
  07:02 Nueva Numancia
 3. 3
  06:07 - 07:02
  55phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:07 El Capricho
  [Metro de Madrid]Línea5 [MetroMadrid]Line5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (29phút
  06:36 06:40 Ópera Opera
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Las Rosas 
  (2phút
  06:42 06:48 Sol
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (14phút
  07:02 Nueva Numancia
cntlog