2021/01/18  01:24  khởi hành
1
01:31 - 02:11
40phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:31 - 02:11
40phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
06:06 - 06:40
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
06:15 - 06:49
34phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:31 - 02:11
  40phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:31 El Capricho
  [Metro]5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (19phút
  01:50 02:04 Gran Vía Gran Via
  [Metro]1
  Hướng đến Valdecarros 
  (7phút
  02:11 Nueva Numancia
 2. 2
  01:31 - 02:11
  40phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:31 El Capricho
  [Metro]5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (14phút
  01:45 01:50 Diego de León Diego de Leon
  [Metro]4
  Hướng đến Argüelles Arguelles
  (6phút
  01:56 02:02 Bilbao
  [Metro]1
  Hướng đến Valdecarros 
  (9phút
  02:11 Nueva Numancia
 3. 3
  06:06 - 06:40
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:06 El Capricho
  [Metro]5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (19phút
  06:25 06:33 Gran Vía Gran Via
  [Metro]1
  Hướng đến Valdecarros 
  (7phút
  06:40 Nueva Numancia
 4. 4
  06:15 - 06:49
  34phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:15 El Capricho
  [Metro]5
  Hướng đến Casa de Campo 
  (19phút
  06:34 06:42 Gran Vía Gran Via
  [Metro]1
  Hướng đến Valdecarros 
  (7phút
  06:49 Nueva Numancia
cntlog