2020/02/24  06:22  khởi hành
1
06:23 - 07:00
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
06:23 - 07:02
39phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  06:23 - 07:00
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:23 San Blas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (14phút
  06:37 06:41 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  Hướng đến Puerta del Sur 
  (4phút
  06:45 06:51 Tribunal
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (9phút
  07:00 Estación del Arte Art Station
 2. 2
  06:23 - 07:02
  39phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  06:23 San Blas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (12phút
  06:35 06:38 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  Hướng đến Diego de León Diego de Leon
  (12phút
  06:50 06:58 Pacífico Pacifico
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (4phút
  07:02 Estación del Arte Art Station
cntlog