2020/02/28  22:37  khởi hành
1
22:38 - 23:13
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
22:38 - 23:19
41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  22:38 - 23:13
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:38 San Blas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (14phút
  22:52 22:56 Gregorio Marañón Gregorio Maranon
  [Metro de Madrid]Línea10 [MetroMadrid]Line10
  Hướng đến Puerta del Sur 
  (4phút
  23:00 23:03 Tribunal
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (10phút
  23:13 Atocha Renfe
 2. 2
  22:38 - 23:19
  41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  22:38 San Blas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (12phút
  22:50 22:56 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Line 6(agujas del reloj) [MetroMadrid]Line6(Clockwise)
  Hướng đến Diego de León Diego de Leon
  (12phút
  23:08 23:16 Pacífico Pacifico
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (3phút
  23:19 Atocha Renfe
cntlog