2020/04/08  12:03  khởi hành
1
12:06 - 12:39
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  12:06 - 12:39
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  12:06 García Noblejas Garcia Noblejas
  [Metro de Madrid]Línea7 [MetroMadrid]Line7
  Hướng đến Pitis 
  (9phút
  12:15 12:21 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (18phút
  12:39 Valdebernardo
cntlog