2019/12/09  21:27  khởi hành
1
21:28 - 21:55
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  21:28 - 21:55
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  21:28 Avda. de la Paz
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Argüelles Arguelles
  (6phút
  21:34 21:39 Avda. de América Avda. de America
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (16phút
  21:55 Pavones
cntlog