2019/12/15  01:24  khởi hành
1
01:26 - 01:42
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
01:33 - 01:49
16phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  01:26 - 01:42
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  01:26 Cruz del Rayo
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (16phút
  01:42 Artilleros
 2. 2
  01:33 - 01:49
  16phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  01:33 Cruz del Rayo
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (16phút
  01:49 Artilleros
cntlog