2020/10/21  17:27  khởi hành
1
17:30 - 17:52
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:30 - 17:52
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:30 Antón Martín Anton Martin
  [Metro]1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (2phút
  17:32 17:38 Sol
  [Metro]2
  Hướng đến Las Rosas 
  (14phút
  17:52 Alsacia
cntlog