2019/12/13  09:52  khởi hành
1
09:52 - 10:27
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
09:52 - 10:27
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  09:52 - 10:27
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:52 Antón Martín Anton Martin
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (9phút
  10:01 10:08 Bilbao
  [Metro de Madrid]Línea4 [MetroMadrid]Line4
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (5phút
  10:13 10:16 Goya
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Las Rosas 
  (11phút
  10:27 Alsacia
 2. 2
  09:52 - 10:27
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  09:52 Antón Martín Anton Martin
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (6phút
  09:58 10:05 Pacífico Pacifico 10:13 10:18 Manuel Becerra
  [Metro de Madrid]Línea2 [MetroMadrid]Line2
  Hướng đến Las Rosas 
  (9phút
  10:27 Alsacia
cntlog