2019/12/07  23:08  khởi hành
1
23:11 - 23:36
25phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
23:12 - 00:11
59phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  23:11 - 23:36
  25phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  23:11 Atocha Renfe
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (3phút
  23:14 23:18 Pacífico Pacifico 23:22 23:30 sáinz de Baranda sainz de Baranda
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (6phút
  23:36 Artilleros
 2. 2
  23:12 - 00:11
  59phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  23:12 Atocha Renfe
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (26phút
  23:38 23:46 Plaza de Castilla
  [Metro de Madrid]Línea9 [MetroMadrid]Line9
  Hướng đến Arganda del Rey 
  (25phút
  00:11 Artilleros
cntlog