2020/02/17  03:35  khởi hành
1
06:37 - 06:44
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:43 - 06:50
7phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:37 - 06:44
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:37 Atocha Renfe
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (7phút
  06:44 Nueva Numancia
 2. 2
  06:43 - 06:50
  7phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:43 Atocha Renfe
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Valdecarros 
  (7phút
  06:50 Nueva Numancia
cntlog