2020/07/15  22:00  khởi hành
1
22:00 - 22:13
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:06 - 22:19
13phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:00 - 22:13
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:00 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (13phút
  22:13 Bilbao
 2. 2
  22:06 - 22:19
  13phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:06 Menéndez Pelayo Menendez Pelayo
  [Metro de Madrid]Línea1 [MetroMadrid]Line1
  Hướng đến Pinar de Chamartín Pinar de Chamartin
  (13phút
  22:19 Bilbao
cntlog